Graelles


Pinzes i estris


Barbacoes mòbils


Material foc i llimpiesa


Paelleros

Poals


Poals galvanitzats

Dipòsits plàstic

Cabassos de pauma

Cistelles de mimbre

Fregadores

Bosses per escombreries

Contenidors per escombreries


Gabinets

Tisores

Romanes

Graelles per a carxofes


Kits xemeneia


Barbacoes mòbils


Gas i complements


Paelles


Cabassos

Calderes


Diposits inoxidable

Complements i accessoris diposits inoxidable

Cabassos d'espart

Graneres i escombres

Recollidors

Cordes, gomes i toldos

Plàstics tèrmics

Ganxos

Picadores de carn

Olla de ferro colat